Vi arbetar med fladdermöss och mörkrets ekologi 

forskning, utredning, inventering, föredrag, utställning, text och foto

Aktuella Publikationer

2021-02-20

High Dynamic Range in Entomological Scheimpflug Lidars

Mikkel Brydegaard, Benoit Kouakou, Samuel Jansson, Jens Rydell, Jeremie Zoueu

Journal of Selected Topics in Quantum Electronics JSTQE-CON-BP2021-08733-2020

En Scheimpflug lidar* är en laseranläggning som har konstruerats vid Lunds Universitet. Den mäter förekomst av insekter och andra djur i atmosfären med hög precision i tid och rum, oberoende av om det är natt eller dag.

I den här artikeln redovisas en utvärdering av några nya finesser och kalibreringar som är tänkta att öka lidarns prestanda. Mätningarna gjordes i Elfenbenskusten i tropiska Afrika. Vi mätte dygnet runt och kunde detektera över 100 insekter per minut på upp till 2 km avstånd. De detekterade djuren varierade i storleksordning mellan 1 mm och >1 dm, det vill säga från svidknott- till fladdermus/fågel.

Den här tekniken är helt ny och ger för första gången möjlighet att mäta direkt hur små djur rör sig i atmosfären och hur det varierar under dygnet.

*LIDAR står för Light Detection and Ranging, analogt med Radio Detection and Ranging, RADARBilden visar Lidarn i sin skyddande kupol under mätning av insektsaktivitet vid ett vindkraftverk i Skåne. I bakgrunden syns stjärnhimmel och ljusföroreningar. Lidarn går under arbetsnamnet Lund University Mobile Biosphere Observatory LUMBO.

Tidigare publikationer, rapporter och utredningar

Varför anlita oss?

Vi har tillsammans över 50 års erfarenhet av fladdermöss 

Vi har kunskap om även insekter, ekologi och kulturhistoria

Vi är disputerade biologer och utbildade forskare

Vi har pedagogiska meriter och lärarerfarenhet

Vi erbjuder unika foton till varje rapport och presentation

Vi har utbildning och lång erfarnhet av det skrivna ordet 

Vi har flera års erfarenhet som naturvårdskonsulter och utredare

Vi ett brett kontaktnät av forskare och konsulter