Vi arbetar med fladdermöss och mörkrets ekologi 

forskning, utredning, inventering, föredrag, utställning, text och foto

Aktuella Publikationer

2021-02-20

High Dynamic Range in Entomological Scheimpflug Lidars

Mikkel Brydegaard, Benoit Kouakou, Samuel Jansson, Jens Rydell, Jeremie Zoueu

Journal of Selected Topics in Quantum Electronics JSTQE-CON-BP2021-08733-2020

En Scheimpflug lidar* är en laseranläggning som har konstruerats vid Lunds Universitet. Den mäter förekomst av insekter och andra djur i atmosfären med hög precision i tid och rum, oberoende av om det är natt eller dag.

I den här artikeln redovisas en utvärdering av några nya finesser och kalibreringar som är tänkta att öka lidarns prestanda. Mätningarna gjordes i Elfenbenskusten i tropiska Afrika. Vi mätte dygnet runt och kunde detektera över 100 insekter per minut på upp till 2 km avstånd. De detekterade djuren varierade i storleksordning mellan 1 mm och >1 dm, det vill säga från svidknott- till fladdermus/fågel.

Den här tekniken är helt ny och ger för första gången möjlighet att mäta direkt hur små djur rör sig i atmosfären och hur det varierar under dygnet.

*LIDAR står för Light Detection and Ranging, analogt med Radio Detection and Ranging, RADARBilden visar Lidarn i sin skyddande kupol under mätning av insektsaktivitet vid ett vindkraftverk i Skåne. I bakgrunden syns stjärnhimmel och ljusföroreningar. Lidarn går under arbetsnamnet Lund University Mobile Biosphere Observatory LUMBO.

Tidigare publikationer, rapporter och utredningar