Vi arbetar med fladdermöss och mörkrets ekologi 

forskning, utredning, inventering, föredrag, utställning, text och foto

Pågående Projekt i urval

  • Fladdermöss och ljus – vi sammanfattar kunskap kring fladdermöss och påverkan från lampor för lst Östergötlands räkning
  • Vi skapar övervintringsplatser för fladdermöss i Helsingborgs gamla kustvärn

 

Nedan finner ni forsknings- och utredningsrapporter

Publicerade artiklar

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

 

Varför anlita oss?

Vi har tillsammans över 50 års erfarenhet av fladdermöss 

Vi har kunskap om även insekter, ekologi och kulturhistoria

Vi är disputerade biologer och utbildade forskare

Vi har pedagogiska meriter och lärarerfarenhet

Vi erbjuder unika foton till varje rapport och presentation

Vi har utbildning och lång erfarnhet av det skrivna ordet 

Vi har flera års erfarenhet som naturvårdskonsulter och utredare

Vi ett brett kontaktnät av forskare och konsulter