Fladdermöss flyger på natten för att undvika fåglar och insekter flyger i skymningen för att undvika både fåglar och fladdermöss. I ett samarbete mellan biologer och fysiker har man med hjälp av laser (lidar) kunnat mäta flygaktivitet över risfält och visa på viktiga ekologiska samband. Samma teknik har använts för att mäta insektsaktivitet vid vindkraftverk. Användningsområdena för den nya tekniken är oändliga. 

Läs hela artikeln här:
The bat–bird–bug battle: daily flight activity of insects and their predators over a rice field revealed by high-resolution Scheimpflug Lidar