Jordkällaren var en nödvändig del av varje lantligt hushåll under 1800- och 1900-talen. Den är fortfarande oöverträffad när det gäller vinterförvaring av potatis och andra rötter, frukt, sylt, konserver och inte minst för saft, vin och öl. Den är också en perfekt bostad för fladdermöss om vintern. Fladdermöss som övervintrar i de gamla jordkällarna utgör ett värdefullt biologiskt kulturarv som tydligt visar hur människans odlarmöda under sekler har bidragit till bättre förutsättningar även för fladdermöss. En successivt ökande biologisk mångfald har följt i det småskaliga jordbrukets spår under årtusenden.

Så börjar Naturskyddsföreningens skrift “Släpp in fladdermössen i jordkällaren!” av Jens Rydell och Isak Isaksson. Har du en jordkällare eller vill du restaurera en jordkällare och är intresserad av fladdermöss och biologisk mångfald? Skaffa ett exemplar av skriften och sätt igång arbetet. 

Långörad fladdermus i vinterdvala i jordkällare