Det är svårt eller omöjligt att studera insekter på natten över stora avstånd. Men med hjälp av ny laserteknik som utvecklats i Lund har vi kunnat observera både insekter, fladdermöss och fåglar samtidigt och kunnat se hur de samverkar. Undersökningen som nu publicerats gjordes på ett risfält i Kina där, man studerar skadeinsekter. I sommar kommer vi att använda samma teknik för att undersöka hur insekter och fladdermöss rör sig runt ett vindkraftverk.  – The bat–bird–bug battle: daily flight activity of insects and their predators over a rice field revealed by high-resolution Scheimpflug Lidar. (Malmqvist E., Jansson S, 1, Zhu S., Li W., Svanberg K., Svanberg S., Rydell J., Song Z., Bood J., Brydegaard M. & Åkesson S.) Läs mer här: The bat–bird–bug battle