Det är högsäsong för vinterinventeringar. Förra veckan räknades fladdermössen i Taberg och imorgon är det dags att besöka Karlsborgs fästning. Karlsborg är en av mycket få övervintringsplatser för barbastellfladdermöss, åtminstone som vi känner till. Barbastellen är också en av fyra arter som Sverige har åtagit sig att ta extra hänsyn till, varför de årliga inventeringarna är viktiga. Området är också skyddat enligt Natura 2000, just för barbastellernas skull. I tider då det planeras utökade flygningar på militärflygplatsen i närheten är det extra viktigt att hålla koll på fladdermössen, så att det inte blir som i Varberg. Där övervintrade barbastellerna inne i fästningen fram till 90-talet, då kommunen satte strålkastare på murarna. Lampor och barbasteller går inte ihop. 

 

 

 

 

Bild från höstinventering vid Karlsborgs fästning