2017 var året vi satte begreppet ljusföroreningar på kartan. Med bidrag från Ekmanstiftelserna har vi kunnat undersöka effekten av upplysta broar, kyrkor och andra kulturbyggnader runt om i Västra Götaland. Vi har funnit att de ljusskygga fladdermössen inte bara flyttar och letar nya jaktmarker, de till och med svälter ihjäl i väntan på natt. Några arter, som till exempel dvärgpipistreller, utnyttjar istället belysningen och jagar insekter som har fastnat i ljuskäglor och på upplysta fasader. Dvärgpipistrellerna sprider sig på andra arters bekostnad, ekosystemet utarmas. Samtidigt är problemet ännu värre för insekterna. Larm om insektsdöd och utebliven pollinering har kantat året och har med all säkerhet med ljus att göra. Nästa år ska vi ta ett samlat grepp om problemet med ljusföroreningar och vi samarbetar då med flera viktiga instanser. Men om detta återkommer vi längre fram.