Forskning och Utredning

Vi arbetar med forskning och naturvårdsutredning, dels vid Lunds universitet, dels på uppdrag av myndigheter och företag. Dessutom söker vi hela tiden nya medel och samarbetspartners för att stilla vår nyfikenhet i nya fladdermusprojekt. Vi söker oss särskilt till projekt där natur- och kulturvård kan förenas.

Vår forskning inkluderar bland annat:

 • Fladdermöss och vindkraft
 • Fladdermöss och ljusföroreningar

Uppdragsgivare i urval:

 • Lunds universitet
 • Vattenfall
 • Naturvårdsverket
 • Ekmanstiftelserna

 Ett urval av publicerade artiklar hittar ni här

Fladdermusinventering

Vi inventerar fladdermöss, utreder konsekvenser och föreslår åtgärder vid stads- och samhällsplanering. Vare sig det handlar om rivningshus, vägdragning, vindkraft eller planering av naturreservat, kan vi bidra med expertis och flexibla lösningar för människa och fladdermus. Dessutom älskar vi projekt som involverar historiska kulturmiljöer.

Huvudsakliga uppdrag i samband med:

 • Fladdermöss och vägdragning
 • Fladdermöss och vindkraft
 • Fladdermöss och stadsplanering

Uppdragsgivare i urval

 • Trafikverket
 • Kungliga Hovstaterna
 • Sveriges länsstyrelser och kommuner

Ett urval av rapporter hittar ni här 

Föreläsning & Utbildning

Kunskap som inte kommuniceras är inget värd. Vi utbildar därför handläggare, politiker och tjänstemän om fladdermöss och om utmaningarna i människans föränderliga värld. Under vinterhalvåret håller vi också föredrag och ordnar längre eller kortare föreläsningar för föreningar och företag.

Vi medverkar så ofta vi kan i såväl traditionella som sociala medier.

Uppdragsgivare inkluderar:

 • Sveriges Television
 • Sveriges Radio
 • Utbildningsradion
 • Naturskyddsföreningen
 • Forskning & Framsteg

Följ oss i sociala medier eller via bloggen.

  

Text och Foto

Vid sidan av forskning och inventering arbetar vi med text och bild.

Vi gör research, faktagranskar och skriver allt från populärvetenskap till poesi, både i samarbete och på uppdrag,  men också genom eget förlag.

Vi kombinerar texter och eget foto i utställningar och böcker. 

Uppdragsgivare och samarbetspartners inkluderar:

 • Göteborgs naturhistoriska museum
 • Hovdala slott
 • Göteborgs botaniska trädgård
 • Bokpro
 • Avium Förlag

 

Varför anlita oss?

Vi har tillsammans över 50 års erfarenhet av fladdermöss 

Vi har bred kunskap om insekter, ekologi och kulturhistoria

Vi är disputerade biologer och utbildade forskare

Vi har pedagogiska meriter och lärarerfarenhet

Vi erbjuder unika foton till varje rapport och presentation

Vi har utbildning och lång erfarnhet av det skrivna ordet 

Vi har flera års erfarenhet som naturvårdskonsulter och utredare

Vi ett brett kontaktnät av forskare och konsulter