Fladdermusutställning på Naturhistoriska i Göteborg

Fladdermöss – i en värld av mörker: En utställning om en av jordens äldsta däggdjursgrupper som är beroende av mörker för att överleva. Fladdermössen som utgör nästan en fjärdedel av jordens däggdjursarter har anpassats till att se med ljud. De är nattaktiva och jagar...

Fladdermöss i Hemsö fästning

2017-2018 inventerar vi fladdermöss i Härnösands kommun. I höstas kunde vi konstatera att flera fladdermusarter svärmar utanför värnen vid Hemsö fästning och nu i veckan besökte vi fästningen för att leta övervintrare. Vi fann två fladdermöss i dvala: en oidentifierad...

Ljusföroreningar

2017 var året vi satte begreppet ljusföroreningar på kartan. Med bidrag från Ekmanstiftelserna har vi kunnat undersöka effekten av upplysta broar, kyrkor och andra kulturbyggnader runt om i Västra Götaland. Vi har funnit att de ljusskygga fladdermössen inte bara...