Fladdermus.net   

 

Fladdermössens ursprung och släktskap

 

Fladdermöss – ordning chiroptera delas vanligen upp i två undergrupper: småfladdermöss (Microchiroptera) och flygande hundar (Megachiroptera). De sistnämnda finns bara i gamla världen, de är frukt- och nektarätande och saknar den ekolokalisation som förenar småfladdermössen. Småfladdermöss är en mycket stor grupp, med ca 1000 arter – en fjärdedel av alla däggdjur alltså - och de finns över hela jorden. I Sverige har vi sett 18 arter, vilket utgör 20% av vår däggdjursfauna.

 

50 miljoner år gamla - eller mer

 

De allra första däggdjuren dök upp för redan 200 miljoner år sedan och levde då i skuggan av de dominerande dinosaurierna. Men genom att ta hand om sina ungar och genom att ha en effektiv päls, fann de ett för dåtidens djur nytt sätt att leva och kunde ta plats i en egen nisch vid sidan av de mer mångformiga reptilerna. Däggdjuren kunde till skillnad från de flesta andra djur vara aktiva även under dygnets kallare timmar och på så vis dra nytta av nattaktiva insekter. När sedan dinosaurierna försvann i slutet av Krita (65 miljoner år sen) skedde en explosionsartad evolution av nya däggdjur och flera av förfäderna till nu levande former såg dagens ljus.

 

Förmodligen dök de första fladdermössen också upp runt den här tiden. De äldsta fladdermusfossil man känner till är 50 miljoner år gamla (från perioden Eocen) och att döma av de så hade fladdermössen redan då alla karaktärer som gör fladdermöss till just fladdermöss även idag. Genom att detaljstudera fossil har man till exempel kunnat konstatera att de fångade flygande insekter, man har helt enkelt hittat fossiliserade fjärilar i den fossiliserade fladdermusmagen. Inte nog med det, det verkar också som om öronens inre strukturer såg ut på fladdermössen då som idag. Forskare tror därför att de kunde använda sig av ekolokalisation, precis på samma sätt som dagens småfladdermöss. Jag skriver små, för att inte blanda ihop dem med Flygande hundar som inte har ekolokalisation. Men dessa kallar vi också för fladdermöss. Hur som helst, rimligen måste fladdermössen ha tillkommit någon gång mellan 65 och 50 miljoner år sen. Frågan är hur de såg ut innan de var fladdermöss, eller för att ställa frågan korrekt, vilka är fladdermössens närmaste släktingar och hur såg deras gemensamma förfäder ut? Den frågan är svårare att svara på än man kanske kan tro.

 

Småfladdermöss eller Flygande hundar, vilka kom först?

 

Traditionellt har man placerat Flygande hundar och Småfladdermöss i varsin undergrupp till Fladdermössen. Alltså, de båda grupperna är släkt med varandra och närmare med varandra än med några andra djur, men ändå skilda åt i två distinkta grupper någon gång tidigt i historien (tidigare än 50 miljoner år). Deras gemensamma nämnare är främst den aktiva flykten och det som skiljer dem åt är i första hand ekolokalisationen, som ju endast småfladdermössen ägnar sig åt. På senare år har dock molekylära studier, alltså släktskapsstudier baserat på DNA visat att Flygande hundar inte alls bör vara en egen grupp vid sidan av småfladdermössen, utan en del i den stora ordningen fladdermöss och då närmast släkt med familjerna Hästskonäsor och Megadermatider. Det verkar i så fall som om förmågan att ekolokalisera fanns hos de tidigaste fladdermössen, men att den i vissa grupper försvunnit och ersatts av andra sinnen. Då kan alltså fladdermössens ursprung ligga relativt nära de 50 miljoner år som de äldsta fossilen visar, vilket också stämmer med att man inte funnit några så gamla Flygande hundfossil, de kom således först senare i historien. Frågan om fladdermössens närmaste släktingar kvarstår och hur deras förfäder såg ut.

 

Släkt med rovdjuren?

 

I äldre litteratur placeras fladdermössen tillsammans med Pälsfladdrare. Det ligger nära till hands, då dessa djur inte flyger, men dock glidflyger. Fladdermössens har också placerats bland primaterna och bredvid insektsätarna. I skrivandes stund lutar det dock åt att fladdermössen och rovdjuren har den närmaste gemensamma förfadern och att de två grupperna tillsammans har gemensam förfader med insektsätarna. Men jag lovar inte att forskarna är överens om det länge till. Djursystematiker ändrar sig ofta, och det för att släktskapsanalys med hjälp av DNA är ett relativt nytt påfund. Man gör fortfarande stora framsteg och alla analyser får inte riktigt samma resultat. Om man vill spekulera i hur dessa djur kan ha sett ut för ca 60 miljoner år sen, kan man ju tänka sig att de såg ut ungefär som de typiska däggdjuren för den tiden, små och råttlika (även om råttor och möss kom först 40 miljoner år senare). Förmodligen åt de insekter – det var ju trots allt det de allra första däggdjuren gjorde och det de flesta fladdermöss fortfarande gör – och var marklevande och aktiva i skymningen. Vidare kan man tänka sig att vissa av dessa djur så småningom utökade sin diet med rov och med tiden fick den anpassade tanduppsättning som dagens rovdjur har. När dinosaurierna inte längre utgjorde ett hot kunde de också bli mer aktiva under dagen. Andra fortsatte vara skymningsaktiva och till och med nattaktiva samt lärde sig utforska träden och de insekter som levde där. Från den senare gruppen kan fladdermössen härstamma. För att förflytta sig effektivt mellan grenar och för att kanske fånga insekter i luften krävdes ett verktyg som så småningom skulle bli fladdermusvingen. Vingarna och flyghuden fungerar inte enbart som vinge utan även som håv. En insekt liksom skopas upp av fladdermusen. Därför kan man tänka sig att den första användningen av vingen egentligen var just en håv, som först senare kunde modifieras till vinge. Eller tvärtom, det är ingen som riktigt vet. …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill du veta mer om djurlivets utveckling? 

 

Läs om

Livets uppkomst & 

Djurens evolution

- en kort sammanfattning

 

 

 

 

 

 

 

(C) Johan Eklöf - Graptolit.com, Foto: Jens Rydell