Renässansens fladdermöss

Fladdermöss var populära redan under renässansen, åtminstone i Florens. Storheter som Michelangelo och Dürer avbildade ofta fladdermöss och många av dem kan fortfarande beskådas på husfasader och i kyrkor i Florens. Fladdermöss verkar ha haft magisk betydelse och...

Lasermätning av fladdermöss

Det är svårt eller omöjligt att studera insekter på natten över stora avstånd. Men med hjälp av ny laserteknik som utvecklats i Lund har vi kunnat observera både insekter, fladdermöss och fåglar samtidigt och kunnat se hur de samverkar. Undersökningen som nu...

Upplysningens mörka sida

Nu på torsdag (1 februari) är det tema ljusföroreningar på Göteborgs naturhistoriska museum. Jens Rydell pratar om hur fladdermöss, insekter och andra nattdjur påverkas av gatlyktor och reklamskyltar. Dessutom kommer Katja Lindblom från Slottsskogsobservatoriet dit...

Naturbonus 2018

Vi är nominerade till årets Naturbonus. Omröstningen startar i februari och är öppen för alla som är medlemmar i Naturkompaniets kundklubb 365.  Eventuella prispengar går till forskning kring fladdermöss och ljusföroreningar, mer specifikt hur långörade fladdermöss...

Fladdermusutställning på Naturhistoriska i Göteborg

Fladdermöss – i en värld av mörker: En utställning om en av jordens äldsta däggdjursgrupper som är beroende av mörker för att överleva. Fladdermössen som utgör nästan en fjärdedel av jordens däggdjursarter har anpassats till att se med ljud. De är nattaktiva och jagar...