Fladdermöss var populära redan under renässansen, åtminstone i Florens. Storheter som Michelangelo och Dürer avbildade ofta fladdermöss och många av dem kan fortfarande beskådas på husfasader och i kyrkor i Florens. Fladdermöss verkar ha haft magisk betydelse och kanske fungerat som lyckosymbol, ungefär som i Kina.

Läs mer i en nypublicerad artikel: Bats in the Florentine Renaissance: from darkness to enlightenment (Chiroptera). Marco Riccucci & Jens Rydell –  Bats in the Florentine Renaissance