Årets fladdermusinventering i Karlsborg var lyckad.
Nytt rekord med 43 övervintrande barbasteller! 
En av dem var märkt med en ring, så nu gäller det
bara att ta reda på var den kommer ifrån så vet vi lite mer
om hur de rör sig mellan vinter- och sommarkvarter.