Intervju med Jens Rydell, medförfattare till Vindvals syntesrapport: Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss. En film från Vindval 2017