fladdermus.net fladdermöss, forskning, inventering, nyheter och fakta

2021-02-23

Fladdermöss i isolering

Fladdermöss är, tvärtemot vad många tror, Corona-säkra djur. De tillbringar nämligen stora delar av vintern i isolering. Bilden visar en grupp dvärgfladdermöss, som varje år samlas i hundratals för att bosätta sig innanför ytterväggen i en villa i Västsverige. Isoleringsmaterialet skapar lagom temperatur för dvala men varmare vinterdagar kan de flyga ut och förse se med några insekter som också råkar vara vakna. 

Fenomenet har varit känt några år och nu har man hittat samma sak i Nordamerika. I Saskatchewan i Kanada fann man, i samband en husrenovering, en koloni med 400 Eptesicus fuscus (big brown bat) övervintrandes i husets isolering. Kolonin som förstås överraskades av byggarbetarna har nu tagits om hand av djurvårdare i väntan på våren. 

De som råkar störa övervintrande fladdermöss eller hittar en vaken fladdermus på vintern kan vända sig till Sveriges enda viltrehabiliterare specialiserad på fladdermöss. 

  

 

High Dynamic Range in Entomological Scheimpflug Lidars

Mikkel Brydegaard, Benoit Kouakou, Samuel Jansson, Jens Rydell, Jeremie Zoueu

Abstract— Minimizing insecticide use, preventing vector diseases and facilitating biodiversity assessments are suitable applications of recent advances in photonic insect surveillance and entomological lidar. The tools also comprise a new window into fundamental aspect of the fascinating life and ecology of insects and their predators in situ. At the same time, it is evident that lidars are subject to finite detection range given by the instrument noise and saturation levels, and therefore, intervals of the biomass spectra are sectioned at different ranges. The Scheimpflug lidar allows an interesting trade-off between high sample rate and low pulse energy for retrieving wing beat harmonics and slow sample rates with high pulse energy for detecting small species far away. In this paper, we review and revise calibration, sizing and associated deficiencies, and report count rates to 104 insects/minute up to 2 km range. We investigate if and how high dynamic range can be exploited in entomological lidar and also how fast and slow sample rates could complement each other and capture a wider span of the biomass spectrum. We demonstrate that smaller insect can be detected further away by long exposures and show consistency between the captured biomass size spectra. However, we find unexpected discrepancies between short and long exposures in the range distributions. We found that vertebrates as well as specular insects can saturate signals. Error sources and limitations are elaborated on. Index Terms— Aerofauna, Biophotonics, Ecology, Entomology,

Environmental Monitoring, Laser Radar, Lidar, Remote Sensing.

Download: Brydegaard et al_High Dynamic Range in Entomological ...

2021-02-18

Stängt för fladdermöss?

 

Gamla bergrum är bra övervintringsplatser för fladdermöss, men då gäller det att det finns en öppning där de kan komma in och ut.

Den här gamla transformatorstationen i Skåne, där tåg skulle kunna stå osedda för fienden under krigstid, fungerade fram till alldeles nyligen  som parningsrevir för en barbastell-hane och hans kvinnliga gäster. Men nu under vintern har Trafikverket låtit gjuta igen hela bergrummet av säkerhetsskäl.

Vi hoppas att plomberingen föregicks av en ordentlig inventering så att man inte stängde in barbastellerna i bergrummet, och att man också lämnade en öppning som kan användas av fladdermöss även i fortsättningen. 

uppdatering 23 feb: Trafikverket hade inte lämnat en öppning, men planerar nu att öppna upp ett hål för fladdermössen och dessutom se över fler anläggningar. 

 

 

 

2020-02-11

Djävulen i Skarhult

 

Fladdermusen är inte bara en del av vår biologiska mångfald, utan den är också en viktig del av vårt
kulturarv. Fladdermusen, eller rättare sagt vingarna, har använts som symbol för Djävulen, Guds
fiende, i nästan 1000 år, och har därmed en grundläggande funktion i kristen filosofi.

Här i taket i Skarhult kyrka i Skåne framställs Djävulen i all sin prakt, med fladdermusvingar, bockhorn och
åsneöron. Ytterligare detaljer som visar Den ondes otrevlighet kan man se om man tittar noga.

Bilden är målad i början av 1500-talet av okänd konstnär. 

2021-01-25

Bohus lysande öken

 

Där Göta och Nordre Älv möts ligger Bohus Fästning, byggd på Medeltiden. Den är omgiven av rik natur längs vattnet, där många fladdermusarter rör sig, bland annat dammfladdermus. Fästningen borde vara en idealisk boplats, och så var det för 40 år sedan, innan fasadbelysning installerades. Sedan dess har inte en enda observation av fladdermöss registrerats, i varje fall enligt Artportalen. Fasadbelysningen förvandlade fästningen till en biologisk öken.

På Marstrand ligger en annan fästning, Karlstens fästning. Det fanns en grupp gråskimlig fladdermus fram till 1981, men den är också borta nu. Men fästningen lyser vackert i sommarnatten. 

 

 

 

2020-01-14

Barbasteller byter bostad i ett allt varmare klimat

 

I polska Nietoperek övervintrar nästan 40.000 fladdermöss. Framför allt använder fladdermössen de underjordiska gångarna men även bunkrarna ovan jord. De senare erbjuder kallare klimat och nu har det visat sig att ju varmare vintrarna blir, desto fler fladdermöss flyttar upp från underjorden och in i bunkrarna, särskilt gäller det arten barbastell. 

 

Frågan är om vi ser samma trend i Sverige. De årliga gruvräkningarna slår rekord i antal fladdermöss nästan varje år, samtidigt som temperaturen på vintern ökar sakta men säkert. Går det bra för fladdermössen eller har de bara flyttat så att vi ser dem?   

2021-01-11

Nordfladdermus på tapeten

 

Vintern har anlänt till hela landet och fladdermössen ligger i dvala. Nordfladdermusen – nykomling på 2020 års rödlista men fortfarande tämligen vanlig  på våra breddgrader – är lätt att se jaga längs skogskanter mot en ljus sommarhimmel. Men på vintern går de upp i rök. Emellanåt hittar man enstaka individer i jordkällare eller i gruvgångar, men de flesta gömmer sig nog så här, i väggar, bakom isolering och tapet, gömda för väder, vind och dåliga nyheter. 

Nordfladdermusens gömslen på vintern avslöjas ofta vid husrivning eller renovering, varför det är viktigt att gå varsamt fram med tigersåg och slägga. En fladdermus i dvala bör inte väckas, eftersom den då gör av med värdefull energi. 

 

 

 

2020-12-17

 Dammfladdermöss i stadsplaneringen

 

När Trollhättans Stad planerade för den nya stadsdelen vid Knorren insågs att det kommer att påverka dammfladdermusen som lever vid Göta Älv. Det är inte många städer som har en förekomst av dammfladdermus mitt i centrum, och kommunen tog detta på största allvar. Nu tre år senare har det nya bostadsområdet med vägar och belysning börjat ta form. Det ska vara anpassat så att fladdermöss kan fortsätta trivas och att fladdermöss och Trollhättebor kan observera varann från
den oupplysta strandpromenaden. Det finns inte längre någon i stan som inte vet vad en
dammfladdermus är. Något att vara stolt över.

 

2020-12-16

Nej, fladdermöss är inte superspridare

 

Tidningen Naturvetaren skriver i senaste numret om fladdermöss som superspridare av virus. Som alla naturvetares fackförbund och företrädare för akademiker och forskare borde de veta bättre.

Ja, man har hittat virus som liknar det aktuella corona-viruset hos en grupp hästskonäsor (en familj bland 20 i fladdermössens släktträd). Men, nej, det är inte konstaterat att det är den vägen viruset har tagit till människan (eller att det ens uppkommit hos fladdermöss). Det är bara spekulationer. Dessutom behöver viruset mutera innan det kan få fäste hos oss. Det vill säga, fladdermöss kan inte sprida corona-virus direkt till människor.

Det samma gäller ebola. Man har hittat ebola-virus hos fladdermöss men det finns inga tydliga bevis på att det är från fladdermöss vi människor smittas.

Ja, fladdermöss kan bära på många virus, men det gör många andra djurgrupper också. Men det är sant att fladdermöss är bra på att hantera virus och genetiska skador. De har ett fantastiskt immunförsvar och det är det vi borde fokusera på.

Det är inte fladdermöss som sprider virus till människor. Människor sprider virus till människor.

 

 

2020-10-16

 

Mörkermanifestet

 

Idag släpps Mörkermanifestet: om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm.

 

Ljus och mörker har styrt livet i miljarder år, med en uråldrig och taktfast rytm – ända tills glödlampan uppfanns. I dag dominerar gatlyktor och fasadbelysningar natten och på bebyggda platser blir det sällan helt mörkt. Att se stjärnhimlen en molnfri natt är en sällsynt upplevelse.

 

Ljusföroreningar har seglat upp som ett av våra verkligt stora miljöproblem, om än obekant för de flesta. Flyttfåglarnas navigering störs, sköldpaddorna går vilse på väg till strandkanten och insekternas pollinering uteblir. Mörkermanifestet är en bok om vårt behov av det naturliga mörkret och vikten av att låta den uråldriga rytmen ha sin gång – såväl för den biologiska mångfaldens skull som för människans väl och ve.

 

 

 

 Köp den här

 

2020-06-20

Håll avstånd i Hässleholm

I Hässleholms kommun använder man fladdermöss för att åskådliggöra ett lämpligt avstånd i Corona-tider. Se till att alltid ha minst fem Nyctalus noctula – större brunfladdermus – mellan dig och dina medmänniskor.

2020-04-24

Första arten som blir rödlistad på grund av ljus?

Från och med i år är brunlångöra upptagen på Artdatabankens lista över hotade arter. För inte så länge sedan var den mycket vanlig och fanns i vartenda kyrktorn.

Kyrkans idé att lysa upp kyrktornen så att de blir vackra om natten rimmar dåligt med biologisk mångfald. För brunlångöra är det en katastrof, de försvinner ofelbart från upplysta kyrkor.

Arten har minskat dramatiskt och på en del håll, exempelvis i Skåne, verkar den gå mot utrotning. Fladdermössen dör och kyrkorna blir ännu tommare.

Så vitt vi vet är brunlångöra först med att bli rödlistad på grund av ljusförorening. Så passa på att njuta av brunlångörats virvlande jakt efter nattfjärilar bland lönnens blommor i
vårnatten.

Mer om årets rödlista 
Om brunlångöra och fasadbelysning

2020-02-27

Fladdermöss i toan

I Afrika och Indien har man byggt miljontals toaletter i syfte att förbättra hygienen i områden där sådana faciliteter saknas. En ”pit latrin” är ett billigt och effektivt sätt att förhindra spridning av smittsamma bakterier och inälvsmaskar mellan människor, men de har också visat sig vara användbara för en del fladdermöss, särskilt hålnäsor (släktet Nycteris). Toaletterna erbjuder ett mycket bra skydd mot rovdjur, skyddar mödrar och ungar mot vädrets makter och erbjuder även fladdermusföda i mängd, i form av kackerlackor, geckoödlor och andra godbitar. Fladdermössens fenomenala immunförsvar gör att de inte påverkas av tarmparasiter och andra smittämnen som kan finnas i toaletten.

Bilden är från Kenya och visar en hålnäsa Nycteris thebaica på väg hem till ungarna.

 

2020-02-22

Vampyrer i myt, folktro och verkliga livet

Just nu pågår en utställning om vampyrer på Royal Ontario Museum i Kanada. Utställningen handlar om livet som blodsugare. Hur kan vamyrfladdermöss, som enda däggdjur klara sig på enbart blod? Hur lever en igel? Hur ser egentligen tillvaron ut för fästingar och myggor? Utställningen tar sig an allt från fysiologi och ekologi till människans föreställningar och myter. Foton blandas med pop-konst, nya rön varvas med medicinhistoria. 

Vi fick äran att skriva en text om vampyrfladdermöss till utställningens folder. En kopia kan erhållas vid förfrågan eller läsas online här.

Läs mer om utställningen Bloodsuckers – legends to leeches på Royal Ontario Museum

Lär dig mer om fladdermöss och myter i boken Fladdermusen – i en mytisk värld

2020-02-21

Fladdermöss sprider inte Corona-virus

Fladdermöss och andra vilda djur har på sistone fått skulden för att sprida Corona-virus över världen och därmed vara ”skräckens djur” och ”människans värsta fiende”. Ingenting kan vara mer fel. Okunnighet och rädsla är ingen bra kombination, särskilt inte när den förekommer hos journalister.

Beläggen för att fladdermöss är inblandade i den pågående virus-epidemin i själva verket mycket svaga. De ”starka indicier” som svensk läkarvetenskap åberopar känner vi inte till. Men viktigare är att fladdermöss och andra vilda djur är oskyldiga när det gäller spridning av sjukdomen. Den sköts av människor och ofta börjar det på marknader i Asien. Människan får i sig smittämnena genom att äta eller hantera vilda djur som bär på virus. Virusen muterar och sprids mellan människor.

På den här disken kan man finna bland annat 20 bitar elefantskinn, 13 plastpåsar myrkottfjäll varav 9 med malda fjäll, 10 buntar piggsvinstaggar, 2 skinn av pytonormar, 1 kobraskelett, 2 horn av gaur, 3 hela skinn av loris, 20 nyckelringar av muntjak-horn, 8 armringar av loris, 15 nyckelringar av muntjak-fötter, 5 fötter och senor av gaur, 3 fötter och senor av sambar, 1 skelett av ett litet rovdjur, 6 fasanfötter, 6 ugglefötter, 1 falsk tigerfot, 1 mage av sambar, etc. etc. Denna gång hittades inga fladdermöss, men de förekommer ofta och kanske fanns bland de oidentifierade delarna …..

Morgon-marknad i Mong-La, Myanmar. Foto Ola Jennersten, WWF.

 2020-02-17

Corona, fladdermöss och media

Covid-19, det senaste corona-viruset, har hittats hos fladdermöss. Precis som vid många andra tillfällen pekas fladdermöss därför ut som skurk. Det är sant att fladdermöss kan bära på många virus, men det händer mycket sällan, nästan aldrig att virus hoppar från fladdermus direkt till människa. Det krävs ett mellanled. Dessutom sker smittan nästan uteslutande vid dålig djurhållning på marknader och i samband med illegal handel. Att skylla på fladdermöss leder bara till att vi upprätthåller gamla myter och fördomar kring dem. Fladdermöss är snarare nyttodjur och ovärderliga för ekosystemen. 

Vi har den senaste tiden fått uttala oss i olika medier med lite olika framgång. Hoppas att det så småningom kan leda till något bra.  

Artikel i Skånska Dagbladet : Artikel i Svenska Dagbladet : TV-inslag. Efter 5, TV4 : TV-inslag. Nyhetsmorgon, TV4

2020-02-06

Nordfladdermusen minskar drastiskt

Åren 1989-1990 räknades nordfladdermöss längs en sträcka i Ulricehamns kommun. Samma mätningar gjordes återigen 2016-2017 och det visade sig att nordfladdermus, som brukar anses vara Sveriges vanligaste fladdermusart, har minskat med 60%.  Siffrorna stämmer med liknande observationer på Gotland och följer gängse klimatmodeller. 

Tvingas nordfladdermöss norrut? Trängs de undan av nyinflyttande arter som pipistreller, har de drabbats av insektsdöden eller hade de bara en tillfällig storhetstid då kvicksilverlamporna dukade insektsbordet för dem?

Frågorna visar hur angeläget det är att följa fladdermössen, även de vanliga arterna i vanliga miljöer, för att kunna se förändringar. Är det dags att rödlista nordfladdermus?

Läs mer i artikeln Dramatic decline of northern bat Eptesicus nilssonii in Sweden over 30 years i Royal Society, Open Science. 

 

2019-11-08

 

Mörker i Borås Tidning

23 september uppmärksammade Borås Tidning att jag skriver om mörkrets betydelse på stipendiepengar från Natur & Kultur.

Ungefär samtidigt invigdes nygamla Tingshuset i Bollebygd med fasadbelysta väggar. “Så vackert” löd kommentarerna på Facebook och jag inser att vi har en lång väg att gå innan begreppet ljusföroreningar etableras i de breda leden. Tills vidare arbetar vi på i skuggorna med att lyfta mörkret.

  

2019-10-13

Fotoresa i Rumänien

Jens  tog med sig kameran till fladdermusland i Rumänien. Och bland stalagtiter och stalagmiter hittade han fem arter hästskonäsor, alla Europas arter i en och samma grotta

Peştera Closani i Rumänien

2019-09-19

Från Big bang till fladdermöss och människor

Först fanns ingenting alls,
inga stjärnor och planeter.
Ingen tid och ingen himmel,
inga myror och maneter.

Följ med på en resa i historien, från forntiden på jorden genom evolutionen. Vi hittar urdjur och berättar om jättar, möter groddjur, rovdjur och odjur på flera meter. Och bland alla fossila ben, rundmunnar och maneter, träffar vi också djur vi inte vet vad de heter!

Från stjärna till hjärna är en berättelse om hur livet har utvecklats och förändrats, om hur djur har kommit och gått. Från manet till människa, från bakterie till blåval. Allt på rim, och med illustrationer som väcker nyfikenhet och förundran.

  
Fladdermössen är förstås med på ett hörn

 Provläs boken här eller läs mer

2019-09-09

Arbetsstipendium från Natur & Kultur

Vårt arbete med fladdermöss har mer och mer blivit ett arbete för att bevara mörkret och dess värden. I vinter väntar mer eller mindre ett heltidsjobb med att samla tankar, idéer, fakta och känslor om mörker och mörkrets ekologi. Tack vara ett arbetsstipendium från Natur & Kultur kan drömmen om den stora mörkerboken bli verklighet. 

Tanken är alltså att skriva en bok om mörker och om mörkret som försvinner i det allt mer utbredda ljuset på jorden. Med lika delar humaniora, naturvetenskap, teknik och medicin ska vi beskriva behovet av mörker och hur för mycket ljus påverkar djur, växter och människor. Vi vill lyfta det positiva med det mörka och kommer att samarbeta med ljusdesigner Kajsa Sperling för att förankra idén om mindre ljus och mer mörker i arkitekt- och stadsplaneringsvärlden.

Uppdateringar följer … 

2019-08-30

Fladdermöss fastnar i flugfällor

Flugfällor i form av klisterremsor kan bli en dödsfälla för fladdermöss. Remsorna som placeras bland annat i fönster och i dörröppningar får flugor att fastna utan att de dör med en gång. Surret kan locka till sig fladdermöss som i sin tur fastnar. 

Tidigare i år publicerades ett upprop signerat Fiona Mathews (University of Sussex) där hon varnar för just sådana fällor. Och alldeles i dagarna stötte vi själva på problemet och fick tvätta rent en nordfladdermus från klister och damm. 

 

2019-08-08

Recenserade myter

Fladdermusen – i en mytisk värld har lästs av inga mindre än historikern Dick Harrison och folktro-gurun Bengt af Klintberg. 

Båda kunde enas i att boken på ett generöst vis täcker det mesta i genren och att man nyfiket kastas mellan underjorden och kärleksmagi , mellan dröm och verklighet. Sen att lärde män hittar felaktigheter får man ta. Vårt mål var att skapa en intresseväckare, en bok som inte har skrivits tidigare och öppna för fler fladdermöss i folktroverk framöver. Jag tror vi lyckades.

”Det är lätt att förlora sig i Fladdermusen – i en mytisk värld. Kapitlen är korta, välskrivna och medryckande. Man kastas friskt mellan mayakulturen i Centralamerika till Ozzy Osbournes scenframträdanden, svensk skönlitteratur, kinesisk och tibetansk folktro, oceaniska fladdermusgudar och, förstås, till Bruce Wayne alias Batman i modern populärkultur.” – Dick Harrison

Läs fler utdrag här 

  

2019-05-21

Ljusföroreningar på TV4

Jens blev inbjuden av TV4 att medverka i Nyhetsmorgon. Ämnet var fladdermöss och ljusföroreningar och budskapet var tydligt: vi måste börja fundera över den onödiga belysningen. 

Se inslaget på TV4.se

 

 

2019-07-08

Fladdermöss och ljus på Djurgården

 Förra veckan bodde vi i Noraboden inne på Skansen-området. Syftet var att studera parkens fladdermöss, som en del i inventeringen av Kungliga Djurgården. Nästa år ska belysningen i Nationalstadsparken ses över och därför vill vi veta hur nattdjuren mår och rör sig. Kombinationen människors upplevda trygghet i form av lampor och fladdermössens och insekternas behov av mörker är ingen enkel ekvation. Härom kvällen hade vi besök från TT för att prata om ljusföroreningarnas effekter. 

Läs mer på SVT nyheters webbsida 

2019-05-21

På kyrkogårdskonferens

Idag var vi inbjudna till Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, som ställde till med rikskonferens i Växjö i dagarna två. Temat var Kompetens, Tradition, Utveckling och i publiken satt 600 deltagare. Vår roll var att prata om fladdermöss och biologisk mångfald på kyrkogårdarna och det helt livsnödvändiga mörkret.  

 

 

2019-04-27

Fladdermusen i Notre-Dame

Förra veckan gick ovärderlig kulturhistoria upp i rök. En av de mer okända konstverken som (förmodligen) brann upp, är en snidad fladdermus. Vi hade turen att få se och fotografera den våren 2018. Varför konstnären valde en fladdermus i kyrkan är okänt. Kanske hade den samma funktion som gargoyles, att skrämma bort ondska? Kanske var den, som i en del andra kyrkor, en del av ett bestiarium, det vill säga, upplysning om naturens avarter och förunderligheter. Fladdermöss har inom arkitektur ofta används som ett (magiskt) skydd mot oknytt och onda andar. Så, på samma sätt som fladdermusen är förknippad med ondska, bringar den också tur. 

Mer om fladdermöss och myter i boken Fladdermusen – i en mytisk värld

 

 

 

2019-04-26

Solande fladdermöss

Det är inte bara vinterbleka svenskar som uppskattar värmen från vårsolen i lä vid husväggen. Större brunfladdermöss beter sig precis likadant. Här är det en hane och två honor som delar på boplats och solstol. Den här arten är en långflyttare, och de tre har just anlänt från lite sydligare breddgrader, där de tillbringat vintern. 

2019-04-20

Fladdermöss och påskkärringar

Fladdermöss ingår i otaliga ritualer, trolldrycker och magiska salvor världen över och det sägs att häxor kan förvandla sig till fladdermöss när de ska flyga till Blåkulla. Fladdermusen är, liksom katten, en spertus eller puke, alltså djur eller annat som har kunnat hjälpa till med häxornas magi. Ibland har fladdermössen till och med kallats för häxfåglar och förr kunde det räcka med att ha fladdermöss boende i huset för att bli anklagad för häxeri.

När häxorna eller påskkärringarna på skärtorsdagen flyger mot Blåkulla, gör de det för att festa med Djävulen i Mundus inversus, den upp och nedvända världen. Häxorna flyger upp och ner och baklänges, de äter middag upp och ner och hälsar på Djävulen genom att kyssa honom i rumpan. I denna värld är allt bakvänt och satanisternas upp och nedvända kors visar med tydlighet att Djävulen är motsatsen till Gud. På samma sätt kopplas fladdermössen ihop med Mundus inversus, genom att hänga upp och ner i underjorden. På väg till Blåkulla, sägs det, stannar häxorna för att stjäla mässing från kyrkklockorna. Associationen kan tänkas långsökt, men det sammanfaller med fladdermössens uppvaknande på våren, då de lämnar underjorden och söker sig till sommarboplatserna, vilket inte sällan är just kyrkvindar och kyrktorn.

Ur boken Fladdermusen – i en mytisk värld

 

 

 

Fler äldre nyheter från nyhetsbloggen